VII. Noc Muzeów za nami! – Inscenizacja operacji Market Garden w Kcyni

Noc Muzeów w Kcyni, której siódma edycja miała miejsce w sobotę, 15 czerwca, to już na stałe wpisująca się impreza kulturalna w naszym mieście. Z inicjatywy członków Towarzystwa Historycznego od lat na nieczynnym dworcu PKP odbywa się historyczne widowisko mające na celu przybliżenie danego wątku historycznego. I tak na przestrzeni lat odbywały się wydarzenia poświęcone m.in. powstaniu wielkopolskiemu, II wojnie światowej czy czasom PRL. Tegoroczna edycja poświęcona została 80 rocznicy bitwy pod Arnhem. Chcemy poprzez organizację VII edycji Nocy Muzeów przybliżyć społeczeństwu, szczególnie dzieciom i młodzieży historię operacji Market Garden, w szczególności przybliżenie sylwetki żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie – podkreślił prezes TH Piotr Dąbrowski. W organizację zaangażowane są różne środowiska – nie tylko instytucje i placówki oświatowe (udział bierze młodzież szkolna), ale także inne grupy rekonstrukcji historycznej i stowarzyszenia.  Do Kcyni przyjechały tym razem liczne grupy rekonstrukcyjne, blisko 50-osobowa ekipa m.in. z Koszalina, Torunia, Bydgoszczy.

W wydarzeniu wziął udział Burmistrz Kcyni Mateusz Stachowiak, który pogratulował inicjatywy i zapewnił o dalszym wsparciu i współpracy w zakresie poszerzania oferty kulturalnej dla mieszkańców naszej gminy.

Po inscenizacji można było zwiedzić pomieszczenia dworca PKP, w których Towarzystwo przygotowało okolicznościowe wystawy. Powstała tam już m.in. izba pamięci, w której organizowane są wystawy przedmiotów związanych w szczególności z II wojną światową oraz Powstaniem Wielkopolskim. Organizacja różnych wydarzeń, inicjatyw ma małymi krokami wzbogacać wyposażenie tej izby dla celów turystycznych, historycznych i edukacyjnych. Impreza z roku na rok przyciąga widzów nie tylko wśród mieszkańców naszej gminy, ale także spoza.

Impreza odbywała się pod honorowym patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Michała Sztybla. Wsparcia finansowego udzielił Bank Spółdzielczy w Kcyni i Bank Spółdzielczy w Szubinie. Zdecydowana większość wydatków została jednak pokryta ze środków z budżetu Gminy Kcynia w ramach konkursu ofert nr nr 2/2024 oraz z budżetu Powiatu Nakielskiego w ramach konkursu ofert „Kultura i sztuka 2024”.

 

 

źródło: UM w Kcyni

zdjęcia: Anna Duda – Nowicka