VIII Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II ,,Bo nie zastąpi Ciebie nikt… 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II”

152

Rok 2020 jest rokiem poświęconym św. Janowi Pawłowi II. Z tej okazji Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni, w związku z 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II, realizuje wieloetapowy projekt na zajęcia pozalekcyjne, finansowany przez POWIAT NAKIELSKI, pod nazwą ,,Bo nie zastąpi Ciebie nikt… 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II”. Ważnym etapem projektu był VIII Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II – ze względu na pandemię koronawirusa został on przeniesiony z 18 maja 2020 r. na październik 2020 r. i odbył się zdalnie w formie plastycznej. W konkursie udział wzięli uczniowie ze szkół specjalnych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno–wychowawczych z następujących województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i pomorskiego. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej na temat „ Album wspomnień o świętym Janie Pawle II”.

Celem konkursu było:

 • podtrzymywanie pamięci o największym Polaku wszechczasów Świętym Janie Pawle II,
 • propagowanie wartości chrześcijańskich wśród uczniów płynących z życia i dzieł papieża Jana Pawła II,
 • uczczenie 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II,
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań i wyobraźni dzieci przez działania twórcze,
 • promocja talentów,
 • propagowanie wśród dzieci nauczania Św. Jana Pawła II.

Konkurs wzbudził duże zainteresowanie, a różnorodność, pomysłowość i kreatywność prac zaskoczyły jury konkursowe. Spośród wszystkich nadesłanych prac:

I miejsce zajął Zespół Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu (1 praca)

II miejsce ex aequo

 • Specjalny Ośrodek Wychowawczy (MMM) Orionistek we Włocławku
 • Zespół Szkół Specjalnych w Koronowie
 • Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie (1 praca)

III miejsce ex aequo

 • Zespół Szkół Specjalnych w Chojnicach
 • Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie (1 praca)
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu (1 praca)
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy
 • Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Kcyni (2 prace)

Cyklicznie przeprowadzane Konkursy Wiedzy o papieżu Polaku pozwalają młodemu pokoleniu formować postawy i światopogląd, zgłębiać wiedzę i tym samym oddać hołd Ojcu Świętemu za Jego mądrość przepełnioną miłością. ,,pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie…,’’ Mk 10, 13-16 Jan Paweł II często powtarzał „Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta’’.

Koordynatorzy projektu to nauczyciele z ZSS w Kcyni – Alina Polowiec i Kamila Marosz.

Materiał: Kamila Marosz