Voucher dla gminy Mrocza, która przystąpiła do programu „Ciepłe Mieszkanie”

18 listopada 2022 roku Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza – Waldemar Chudzik uczestniczył w uroczystości wręczenia tytułu Lidera „Czystego Powietrza” przedstawicielom najbardziej aktywnych gmin regionu uczestniczących w tym programie. W wydarzeniu wzięli również udział: minister-członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber, Pełnomocnik Premiera ds. programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków Paweł Mirowski, poseł Tomasz Latos, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Ireneusz Stachowiak. Uroczystość odbyła się Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy podczas której nastąpiło oficjalne przekazanie voucherów reprezentantom samorządów przystępujących do programu „Ciepłe Mieszkanie”.
Warto podkreślić, że w województwie kujawsko-pomorskim zawarto umowy opiewające na kwotę ponad 510 mln zł – w ramach czego zostanie wymienionych 31 tys. pieców. Program daje też możliwość poprawy efektywności energetycznej i docieplenia budynku. Obecnie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływa ponad tysiąc wniosków miesięcznie.
Materiał: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy