W Smoguleckiej Wsi na cele społeczne adaptowana jest świetlica

W Smoguleckiej Wsi trwa realizacja zadania inwestycyjnego pn. Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy w Smoguleckiej Wsi. Zadanie to współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych.  Termin realizacji zadania mija 30 listopada 2020 r. Realizacja zamówienia obejmuje:

1. zakres robót budowlanych i instalacyjnych, zgodnie z dokumentacją projektową;

2. zakup i montaż wyposażenia, które stanowi podstawowy element wyposażenia, niezbędny do zachowania funkcjonalności obiektu, prowadzenia zajęć, organizacji inicjatyw społecznych, kulturalnych, itp. w szczególności dla seniorów i osób niepełnosprawnych.

 

Zdjęcie do W Smoguleckiej Wsi na cele społeczne adaptowana jest świetlica
źródło: UM w Kcyni