W Zakładzie Karnym w Potulicach pamiętają o najmłodszych z Domu Dziecka w Trzemiętowie

Po raz trzynasty w Zakładzie Karnym w Potulicach prowadzona była akcja charytatywna pn. „Podaruj Dzieciom Święta”, której celem jest pomoc dla dzieci z Domu Dziecka w Trzemiętowie.

Pomagamy

W czwartowy poranek, 9 kwietnia br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Potulicach udali się do Domu Dziecka w Trzemiętowie. Tym razem spotkanie było obwarowane dużą dozą ostrożności w obliczu panującej pandemii. Nie przeszkodziło to jednak w doprowadzeniu akcji charytatywnej do końca – mjr Krzysztof Ksobiak, mjr Jarosław Nurkiewicz oraz sierż. sztab. Piotr Czeliński wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny zadbali o dostarczenie dzieciom prezentów – tym razem był to rower i ogrom słodkości. Funkcjonariuszy przywitały przedstawicielki dzielnie reprezentujące wszystkie dzieci obecnie przebywające w placówce. Mamy nadzieję, że nasza kolejna wizyta będzie mogła potrwać dłużej.

Modelowanie postaw

Wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych którzy zorganizowali całą akcję umożliwili także skazanym z Klubu Olimpijczyka Kodeks włączyć się w świąteczną zbiórkę – finalnie bardzo owocną. Powyższe stanowi element procesu resocjalizacji i ma na celu modelowanie prospołecznych postaw u osób odbywających karę pozbawienia wolności oraz ma przyczynić się do kształtowania hierarchii wartości zgodnej z obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi.

Cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do radości dzieci i wywołać uśmiech na ich twarzach!

tekst: chor. Justyna Sejdowska 

zdjęcia: mjr Jarosław Nurkiewicz