Walne Zebranie Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich odbyło się w Nakle nad Notecią.

Dzisiaj, 22 marca 2023 roku w Nakielskim Ośrodku Kultury odbyło się XLIII Walne Zebranie Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Otwarcia dokonał i powitał gości przewodniczący związku Sławomir Napierała. Na przewodniczącego zebrania wybrano Andrzeja Wiśniewskiego z gminy Zwierzyn, na wiceprzewodniczącego wójta gminy Drawsko Bartosza Niezborałe, a na sekretarza Hannę Forbrich dyrektora biura ZMiGN. Po przyjęciu protokołu z XLII Walnego Zebrania Członków Związku z 8 grudnia 2022 roku przedstawiono sprawozdanie  merytoryczno-finansowe Zarządu Związku za rok 2022. Przedstawiono również stanowisko komisji rewizyjnej, która złożyła wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi. Wniosek przyjęto jednogłośnie. Podjęto także dwie uchwały w sprawie:

– przyjęcia sprawozdania merytoryczno-finansowego za rok 2022 i udzielenia absolutorium;

– przeznaczenia zysku za rok 2022 na pozostawienie na wyniki finansowe w latach przyszłych.

W drugiej części Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich Artur Kubica przedstawił prezentację projektu pilotażowego – Certyfikacja produktów regionalnych „Nadnotecka Marka”. Następnie wręczono pierwsze certyfikaty. W trakcie obrad głos zabrali zaproszeni goście, m.in. Grzegorz Smytry Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Paweł Wiśniewski przewodniczący Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią.

 

tekst i zdjęcia: Dariusz Wojciechowski