Walne Zebranie Związku Miast i Gmin Nadnoteckich odbyło się w Czarnkowie

W dniu 4 grudnia 2019r. przedstawiciele gmin nadnoteckich zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, którego siedzibą jest Nakło nad Notecią spotkali się na Walnym Zebraniu w Czarnkowie. Było to już 36. posiedzenie Walnego Zebrania Związku.

Właściwe obrady zostały poprzedzone roboczym posiedzeniem Zarządu Związku podczas, którego wypracowano projekty uchwał pod obrady Walnego Zebrania. Dyskutowano także o planowanym na rok 2020 podjęciu działania związanego z opracowaniem nowej Strategii. Do dyskusji zaproszono ekspertów z Grupy Doradczej ATRIUM z Poznania. Po roboczym posiedzeniu Zarządu odbyły się właściwe obrady Walnego Zebrania Członków Związku.

Delegatów przywitał Prezes Zarządu a jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Sławomir Napierała. Na przewodniczącego obrad wybrano gospodarza miejsca- Burmistrza Miasta Czarnków Andrzeja Tadlę, który w Związku Miast i Gmin Nadnoteckich sprawuje funkcję V-ce Prezesa Zarządu. Podczas posiedzenia przedstawiona została działalność Związku z roku 2019. Podkreślono także, że rok 2019 został ustanowiony Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej, która w latach dziewięćdziesiątych była prekursorem skupiania gmin nadrzecznych w związki samorządów.

Minione obrady skupiły się na ustaleniu priorytetów działania Związku na rok 2020. Podczas obrad przyjęto plan działania oraz budżetu Związku na rok 2020. W trakcie dyskusji ustalono także nowe zasady obliczania składek członkowskich.  W poczet członków Związku przyjęto dwie gminy z województwa kujawsko- pomorskiego. Akces członkowski złożyły Gminy: Białe Błota oraz Sicienko. Oba samorządy, reprezentowane podczas obrad przez Wójtów: Dariusza Fundatora i Piotra Chudzyńskiego, zostały przyjęte w poczet członków zwyczajnych Związku.

Z uwagi na zbliżające się dwudziestolecie działalności Związku przypadające na rok 2020 podjęta została uchwała o ustanowieniu roku 2020 – Rokiem Jubileuszu ZMiGN. Szczegóły dotyczące działań w tym zakresie zostaną ustalone podczas lutowego posiedzenia Zarządu Związku. Dyskutowano także o nowej Strategii Rozwoju, tu z uwagi na dynamiczne zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach na całym obszarze nadnoteckim, delegaci zadecydowali o przystąpieniu do opracowania nowego dokumentu strategicznego.

Podczas obrad głos zabierali także zaproszeni goście. kpt. Grzegorz Nadolny przypomniał historię Flisów Noteckich oraz przedstawił założenia organizacyjne planowanego na rok 2020 wydarzenia nawiązującego do realizowanych w latach poprzednich Flisów. Dyrektor Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Kazimierz Toczko przedstawił działania podejmowane przez Szkołę. Poinformował także o przypadającym na rok 2020 jubileuszu 75- lecia Szkoły. Głos w dyskusji zabrał Grzegorz Smytry- Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, który uczestniczy w spotkaniach Związku przedstawiając aktualnie realizowane oraz planowane zadania na szlaku wodnym. W zebraniu uczestniczyli również delegaci członków wspierających Związku- Starosta Czarnkowsko- Trzcianecki Feliks Łaszcz oraz Starosta Nakielski Tadeusz Sobol. Podczas obrad gościliśmy także Przewodniczącą Rady Miasta Czarnków – Barbarę Lipską.

Kolejne obrady Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich odbędą się w marcu 2020 w województwie lubuskim, a ich gospodarzem będzie Gmina Zwierzyn.

Hanna Forbrich – Biuro ZMiGN