Wapno: Znów zapadła się ziemia. Komunikat wójta odnośnie zapadliska

1624

Dnia 26 lutego 2021 roku na terenie „gipsiaka” w Wapnie doszło do wykształcenia się zapadliska związanego z nieczynnymi wyrobiskami pokopalnianymi. Sytuacja na tą chwilę jest stabilna i nie zagraża w sposób bezpośredni mieszkańcom miejscowości Wapno. Teren jest monitorowany 24 godziny na dobę przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wapno w oparciu o uruchomione procedury zarządzania kryzysowego. Działając w oparciu o obowiązujące prawo o zaistniałej sytuacji powiadomiłem następujące organy:

– Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach,

– Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu,

– Państwową Służbę Geologiczną,

– KP PSP w Wągrowcu,

– KPP w Wągrowcu,

– Starostwo Powiatowe w Wągrowcu,

– Urząd Wojewódzki w Poznaniu,

– Przewodniczącego Rady Gminy Wapno.

Jestem w stałym kontakcie z wymienionymi organami w celu monitorowania obecnej sytuacji. O dalszych działaniach związanych z zapadliskiem będę informował mieszkańców po decyzjach wydanych przez organy właściwe, mające w kompetencjach przeciwdziałanie skutkom szkód górniczych na terenie Gminy Wapno. Proszę również osoby postronne o zaprzestanie prób dotarcia do miejsca zapadliska, ponieważ naraża to zarówno te osoby oraz strażaków pełniących służbę na utratę zdrowia.

Wójt Gminy Wapno /-/ Maciej Kędzierski