Wciąż można się ubiegać o świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe to jedno z rozwiązań wprowadzonych w ramach tarczy antykryzysowej. Pierwsze wypłaty świadczenia postojowego rozpoczęły się 15 kwietnia. Dotychczas kwota tego wsparcia, wypłaconego mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego wyniosła ponad 202,1mln zł.W skali kraju to kwota ponad 4,3 mld zł.

Zgodnie z przepisami wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Od 24 czerwca można je składać już tylko elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Pierwsze wypłaty świadczenia postojowego rozpoczęły się 15 kwietnia. W województwie kujawsko-pomorskim zrealizowano już 103,1 tys. przelewów na kwotę ponad 202,1 mln zł. Świadczenie trafiło do osób prowadzącym działalność gospodarczą i tych pracujących na umowach cywilnoprawnych. Oddział ZUS w Bydgoszczy wypłacił blisko 51,5 tys. świadczeń na kwotę niemal 101mln zł, a Oddział ZUS w Toruniu 51,6 tys. świadczeń na kwotę ponad 101,1 mln zł. Najwięcej środków w ramach świadczeń postojowych trafiło do województw: mazowieckiego (352,6 tys. na kwotę 688,1 mln zł), śląskiego (256 tys. na kwotę 501,5 mln zł) i małopolskiego (241,3 tys. na kwotę 471,8 mln zł). Nasze województwo uplasowało się na ósmej pozycji – dodaje rzeczniczka.

Dla kogo świadczenie

O świadczenie mogą starać się przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, których dotknęły finansowe skutki pandemii koronawirusa. Żeby skorzystać z tej formy wsparcia, trzeba spełnić określone warunki. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą jednym z nich jest spadek przychodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Czyli załóżmy, że przedsiębiorca składa pierwszy wniosek o postojowe w lipcu, to w czerwcu jego przychód musi być, o co najmniej 15 proc. niższy niż w maju – wyjaśnia Krystyna Michałek.

Świadczenie postojowe może być wypłacane nie więcej niż trzy razy. Warunkiem otrzymania postojowego kolejny raz jest złożenie oświadczenia przedsiębiorcy lub zleceniobiorcy, że sytuacja materialna, wykazana we wcześniejszym wniosku, się nie poprawiła. Ocenia to sam wnioskodawca.

Kiedy 2080 zł a kiedy mniej

Świadczenie wynosi 2080 zł, ale przedsiębiorcy na karcie podatkowej, jednocześnie zwolnieni z VAT, otrzymają 1300 zł, a osoby wykonujące umowy  cywilnoprawne, z przychodem poniżej 1300 zł, otrzymają sumę przychodów z niezrealizowanych umów.- przypomina rzeczniczka.

Krystyna Michałek – Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego