Wczorajszy silny wiatr wyrządził wiele szkód w powiecie złotowskim

Strażacy z całego powiatu brali udział w akcjach, które miały na celu usunięcie skutków silnego wiatru. Druhowie z OSP Radawnica zostali zadysponowani do przewróconych drzew. Pierwsze zdarzenie miało miejsce w Radawnicy przy kościele Św. Stanisława Kostki, a pozostałe dwa na trasie Józefowo-Kiełpin.

Chwilę po godzinie 15:00 zastęp z OSP Osówka został zadysponowany do powalonego drzewa na trasie Jastrowie – Górzna. Następne zgłoszenie wpłynęło do nich drogą radiową podczas powrotu do jednostki i dotyczyło powalonego drzewa pomiędzy miejscowościami Barankowo- Tarnówczyn. Zastęp udał się w miejsce wskazane przez Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej PSP w Złotowie. Tym razem było to powalone drzewo tarasujące cały pas jezdni. W działaniach wspierał ich zastęp OSP Krajenka.
Po zakończeniu działania udali się do pomocy kolegom z OSP Tarnówka, którzy również zostali zadysponowani do przewróconego drzewa pomiędzy miejscowościami Tarnówka- Sokolna. Przed Krajenką, silny wiatr powalił słup z liniami wysokiego napięcia.

Strażacy z OSP Lipka usuwali skutki silnych wiatrów i zalania ulicy Spokojnej.

źródło – zlotowskie.pl

foto: OSP Osówka/ OSP Radawnica/ zlotowskie.pl/ OSP Lipka