Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w powiecie nakielskim

318

W poniedziałek 13 lipca 2020 r. powiat nakielski odwiedził Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Sosnowski. Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Nakle, w którym uczestniczyli Starosta Nakielski Tadeusz Sobol, Wicestarosta Nakielski Tomasz Miłowski oraz radny Rady Powiatu Nakielskiego Ryszard Bagnerowski poruszono kilka ważnych dla naszego samorządu spraw. Przedstawiono znaczenie dla powiatu, Kcyni, Nakła i regionu rewitalizacji linii  kolejowej nr 356, tak, by z Poznania przez Wągrowiec, Kcynię i dalej linią 281 dotrzeć do Nakła, a może nawet Bydgoszczy. W rachubę wchodzi połączenie pasażerskie, szynobusowe, ale też towarowe (przebieg linii kolejowej przy Nadnoteckim Parku Przemysłowym i zakładach funkcjonujących w Paterku). Samorząd województwa już podjął działania, by wspólnie z Wielkopolską sfinansować prace przedprojektowe dotyczące odcinka Gołańcz-Kcynia.

Drugim ważnym tematem była sytuacja na drogach wojewódzkich przebiegających przez nasz powiat. Od 3 miesięcy w nadzorze Wicemarszałka jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, dlatego też wskazano kilka kluczowych do wykonania zadań (sposoby ograniczenia wypadków na drodze wojewódzkiej 246 między Wieszkami i Paterkiem oraz kwestie bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich w tej miejscowości, konieczność modernizacji DW 243 Mrocza-Koronowo, przebieg DW 241 przez Nakło, mostek nad Notecią w ramach ścieżki Nakło-Paterek i inne). Wskazano również na znaczenie Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle i Technikum Żeglugi Śródlądowej oraz na oczekiwanie przez powiat  pomocy z regionu w kwestii zakupu niezbędnego dla szkoły od przyszłego roku szkolnego symulatora nawigacyjnego.

W drugiej części spotkania wicemarszałek Sosnowski w towarzystwie Wicestarosty Miłowskiego odwiedził obiekty ZSŻŚ w Nakle. Tutaj informacji udzielała z-ca dyrektora szkoły Agnieszka Kamińska; Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku – rozmowy z kierownikiem WTZ Izabelą Dyks, kierownikiem ŚDS Jerzym Dubielem oraz kierownikiem Dziennego Domu Pobytu Moniką Raese-Kanią i uczestnikami zajęć.

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią