Więcbork: II etap remontu ulicy Słonecznej zakończony

W ostatnich dniach zakończył się II etap remontu ul. Słonecznej w Więcborku. Zakres robót obejmował remont istniejącego pasa drogowego, o długości 105 m. W ramach zadania wykonano:

  • nową nawierzchnię  jezdną  z masy mineralno  – bitumicznej o łącznej gr. 6cm (3 cm – warstwa wiążąca i 3 cm warstwa ścieralna) – 700 m2 asfaltu,
  • wymianę nawierzchni chodników z wjazdami na posesję, tj.  z płyt betonowych  na kostkę betonową  szarą i kolor ceglany – 400 m2,
  • wymianę starych krawężników i obrzeży,
  • remont istniejącej sieci kanalizacji deszczowej o łącznej dł. 122 m (w ramach zdania wymieniono starą niedrożną sieć z rur betonowych na rury PP wraz z wpustami ulicznymi)

Wykonawcą robót budowlanych była firma P.P.U.H. HURT – TRANS KAWIKO Władysław Szyling Więcbork, która została wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

Łączna wartość zdania to kwota 193.625,55 zł.

Zadanie zostało sfinansowane w całości ze środków własnych Gminy Więcbork.

Urząd Miejski w Więcborku