Więcbork: Narodowe Czytanie w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej

328

Dnia 4 września Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku uczestniczyła w corocznej akcji Narodowego Czytania pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Lekturą dziewiątej odsłony tego przedsięwzięcia była „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Do wspólnego czytania zaproszono uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku. Spotkanie ze względu na sytuację epidemiczną, z zachowaniem obowiązujących wytycznych i zaleceń sanitarnych, odbyło się w Centrum Aktywności Seniora przy Urzędzie Miejskim w Więcborku.

Zebranych licealistów wraz z nauczycielkami języka polskiego Paniami Barbarą Wojtasik i Magdaleną Kuszewską przywitała Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku Pani Ludmiła Piekałkiewicz-Geruzel, życząc, by wspólne czytanie klasyki literatury polskiej, przyniosło satysfakcję czytelniczą i zachęciło do poznania doniosłości dzieł naszych największych pisarzy.

Spotkanie podzielono na dwie części. W pierwszej młodzież zapoznała się z sylwetką Juliusza Słowackiego autora „Balladyny” i jednocześnie jednego z naszych narodowych wieszczów. Kustosz biblioteki Pan Marcin Łangowski, wiedząc, że na lekcjach języka polskiego w szkole „Balladyna” zostanie poddana szczegółowej analizie krytyczno-literackiej, w barwny sposób nakreślił tylko tło historyczno-obyczajowe romantyzmu, epoki, w której powstał dramat. W drugiej części spotkania czytano lekturę z podziałem na role. Każdy z czytających otrzymał pamiątkową zakładkę. Ci, którzy przynieśli własne egzemplarze książki, mogli otrzymać specjalną pieczątkę przygotowaną przez Kancelarię Prezydenta RP.

Katarzyna Włodarczak – UM w Więcborku