Więcbork: Narodowe Czytanie

Dnia 6 września 2021 roku w Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Rybackiej 11 w Więcborku miało miejsce Narodowe Czytanie. Była to dziesiąta jubileuszowa odsłona corocznego przedsięwzięcia. Tym razem lekturą czytaną zarówno  przez Parę Prezydencką, jak i wszystkich, którzy przystąpili do akcji,  była „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Pan Prezydent Andrzej Duda napisał w liście do Polaków: „Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkamy się, aby wspólnie czytać Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji”.

W poniedziałkowe przedpołudnie w CAL-u pojawiła się młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w  Więcborku. Opiekę nad nimi sprawowała polonistka Pani Magdalena Kuszewska. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania zgromadzonych przez Panią Ludmiłę Piekałkiewicz – Geruzel  Dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku. Następnie Pan Marcin Łangowski przedstawił obecnym sylwetkę Gabrieli Zapolskiej  autorki tegorocznej lektury. Kustosz biblioteki nakreślił również tło historyczne epoki, w której utwór powstał. Ostatnim punktem spotkania było wspólne czytanie tekstu komedii.

Następna odsłona Narodowego Czytania już w przyszłym roku.

źródło: UM w Więcborku