Więcbork: Podpisano umowę na remont ul. Słonecznej – II etap

Wczoraj, 18 maja 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Więcborku została podpisana umowa na zadanie: „Remont drogi – ul. Słoneczna w Więcborku – II etap”. Przedmiotem zamówienia jest remont odcinka drogi gminnej o długości 105,00m – ul. Słonecznej  w Więcborku.

Zadanie obejmuje roboty branży drogowej (wykonanie nawierzchni jezdni ulicy, wymianę nawierzchni zjazdów, wymianę chodnika, wymianę krawężników i obrzeży) oraz roboty branży sanitarnej (wykonanie remontu istniejącej sieci kanalizacji deszczowej o łącznej dł. 122,20m).

Wykonawcą niniejszej inwestycji jest Pan Władysław Szyling, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: P.P.U.H. „HURT-TRANS, KAWIKO” WŁADYSŁAW SZYLING z siedzibą w Więcborku.

Katarzyna Włodarczak – UM Więcbork