Więcbork – Wystawa „Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/45–1956”

W związku z przypadającym 1 marca 2020 Dniem Żołnierzy Wyklętych, w więcborskiej książnicy,  została otwarta wystawa Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/45–1956”.

Ekspozycję przygotowano w 2019 roku z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych i prezentowano ją w kilkunastu miastach  na terenie całej Polski. Wystawie przyświecał cel rozbudzenia świadomości  historyczno – społecznej naszych rodaków. IPN zaprezentował  sylwetki zapomnianej młodzieżowej konspiracji antykomunistycznej. Autorzy, w ten sposób, oddali hołd młodym patriotom. Pomysłodawcą wystawy był Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. Twórcy prezentacji wykorzystali zdjęcia i materiały  licznych Delegatur i Oddziałów IPN z całego kraju oraz pochodzące z prywatnych  zbiorów i stanowiące rodzinne pamiątki, często unikatowe, przez wiele lat przechowywane w ukryciu, zdjęcia, dokumenty i fiszki.

 Mirosław Sprengel –  pracownik Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury w Bydgoszczy otworzył wystawę wygłaszając dwa wykłady szeroko omawiające jej  tło historyczne  i przybliżające młodzieży okoliczności powstania ekspozycji. Pierwszy wykład odbył się w Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Więcborku, drugi w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego również w Więcborku. Słuchacze, poza wymienionym już wyżej informacjami, poznali sposoby działania młodych żołnierzy niezłomnych. Ich losy budzą niedowierzanie, podziw czasami zmuszają do zastanowienia nad teraźniejszością i życiem młodych Polek i Polaków.

Na uroczyste otwarcie wystawy, do więcborskiej książnicy, przybyła młodzież licealna pod opieką Pana Mateusza Łańskiego.

Wystawę można zwiedzać w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku do dnia 19-03-2020. Nauczycieli pragnących przybyć ze swoimi podopiecznymi prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Katarzyna Włodarczak – UM Więcbork