Wieczór poetycki w Nakielskim Ośrodku Kultury

554

Dzisiaj, 17 listopada 2019 roku w Nakielskim Ośrodku Kultury gościł Mieczysław Wojtasik,
Kujawianin z urodzenia (r. 1941), wykładowca m.in. w ATR we Włocławku i UKW w Bydgoszczy. Poza praca zawodowa realizuje się jako pisarz. Od 1967 wydaje tomiki swojej poezji, aforyzmów, fraszki …
Utwory jego były tłumaczone na język angielski, chiński, esperanto, ukraiński i czeski. Od ponad czterdziestu lat zajmuje się promocją początkujących twórców, także krytyką literacką oraz satyrą.
Podczas niedzielnego spotkania w NOK czytał swoje wiersze i wygłaszał aforyzmy.

tekst: „Nasza Krajna”
fot. Jacek Gratkowski