Wieszki mają Centrum Aktywności Wsi

W dniu 28 kwietnia 2020 roku dokonano odbioru zadania pn. „Utworzenie Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Wieszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, była firma Zakład BUD-MAR Marek Żołecki w Olszewce. Prace realizowane były w okresie od 13 września 2019 r. do 20 kwietnia br.  W ramach zadania, na potrzeby Centrum Aktywności Wsi, zaadaptowano istniejący budynek. Parametry techniczne obiektu świetlicy wiejskiej:

  • powierzchnia zabudowy – 221,70 m2,
  • pow. użytkowa – 180,70 m2,
  • kubatura 820,0 m3.

Okres gwarancji dla wykonanego zadania wynosi 6 lat. Wartość umowna zrealizowanego przedsięwzięcia to 305 000 zł, w tym dofinansowanie ok. 130 000 zł. Nadzór inwestorski nad przebiegiem inwestycji pełniło Biuro Obsługi Inwestycji AM-INŻYNIERING Arkadiusz Mulik w Nakle nad Notecią.

Obiekt świetlicy wiejskiej do końca maja br. zostanie wyposażony w sprzęt AGD oraz meble, co również dofinansowane jest ze środków unijnych w ramach tego przedsięwzięcia.

Realizacja zadania dofinasowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1. – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020.

źródło: Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią