Wigilia w łobżenickim Klubie Seniora

11 grudnia 2019 roku w Gminnym Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy odbyło się spotkanie opłatkowe dla Klubu Seniora. Na spotkaniu pojawili się prawie wszyscy jego uczestnicy, ale też członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Goście w radosnej atmosferze dzielili się opłatkiem, zasiedli do wspólnego posiłku – przygotowanego na warsztatach kulinarnych przez łobżenicką grupę Klubu Seniora – oraz wspólnie kolędowali.

Następnego dnia, z kolei, w Klubie Seniora odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami Policji. Opowiedziano o bezpieczeństwie seniorów – również w ruchu drogowym, zaprezentowano filmy w ramach kampanii społecznej w tym samym temacie oraz przeprowadzono dyskusję, podczas której seniorzy zadawali funkcjonariuszom pytania.

AMN – UM Łobżenica