Witold Pilecki bohaterem spotkania w Muzeum Ziemi Szubińskiej

W środę 5 marca 2020 r. Witold Pilecki był bohaterem spotkania w Muzeum Ziemi Szubińskiej. Spotkanie odbyło się w ramach działań edukacyjnych związanych z Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych, które od końca lutego trwają w muzeum. Uczestnikami spotkania byli uczniowie klas VII Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie pod opieka Marioli Polańskiej, Magdaleny Kowalskiej, Agnieszki Mielczarek. Młodzież wysłuchała pogadanki kustosz Kamili Czechowskiej na temat Żołnierzy Wyklętych, a następnie obejrzała film edukacyjny. Bohaterem filmu był Żołnierz Niezłomny Witold Pilecki (1901-1948) rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, walczył w Kampanii Wrześniowej 1939 r., współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, dobrowolny więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz. Autor raportów o Holocauście został oskarżony, torturowany i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, stracony w 1948 r.

Kamila Czechowska – Kustosz/Dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej