Wizyta szubińskich licealistów w Urzędzie Miejskim

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego odwiedzili Urząd Miasta i Gminy Szubin, po którym oprowadzili ich pracownicy Referatu Organizacyjnego i Promocji.
W trakcie wycieczki zapoznali się ze strukturą organizacyjną i zasadami funkcjonowania Urzędu. Dowiedzieli się w jaki sposób założyć firmę, jaki i gdzie złożyć wniosek, kto może im w tym pomóc.
W urzędzie można założyć profil zaufany, który ułatwia realizację wielu spraw drogą internetową.
W czasie spotkania z panią wiceburmistrz licealiści dowiedzieli się o inwestycjach już realizowanych w gminie  oraz planowanych w najbliższej przyszłości .

Uczniowie odwiedzili również Urząd Stanu Cywilnego, gdzie pani kierownik opowiedziała o swojej pracy, regułach  postępowania obowiązujących przed zawarciem związku małżeńskiego, sposobie zawarcia ślubu konkordatowego, rejestracji  nowonarodzonego dziecka, a także kryteriach wyboru  jego imienia. Wycieczka,zorganizowana w ramach lekcji podstaw przedsiębiorczości, była bardzo ciekawa i pouczająca.

I Liceum Ogólnokształcące w Szubinie