Wojewoda podsumował działania na wypadek wystąpienia epidemii koronawirusa

Dzisiaj, podczas konferencji prasowej, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz podsumował dotychczasowe działania służb na wypadek wystąpienia epidemii koronawirusa 2019-nCoV na terenie województwa. Została także przedstawiona informacja dotycząca kolejnych szpitali w województwie kujawsko-pomorskim, które będą działać w podwyższonej gotowości.

W konferencji uczestniczyli również: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Jerzy Kasprzak, Konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych Paweł Rajewski oraz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Rafał Rewoliński.

W ostatnich dniach, w związku z prawdopodobieństwem wystąpienia epidemii koronawirusa 2019-nCoV na terenie województwa,  wojewoda Mikołaj Bogdanowicz odbył cały szereg spotkań z władzami centralnymi, przedstawicielami szpitali,  służb medyczno-sanitarnych oraz kryzysowych, a także przedstawicielami samorządów: prezydentami miast i starostami.

– Za nami szereg działań, rozmów i spotkań z różnymi podmiotami, które miały na celu racjonalne przygotowanie zasobów, sił i środków, aby jak najlepiej przygotować się na wypadek wystąpienia koronawirusa 2019-nCoV na terenie naszego województwa.  Bardzo dobra komunikacja, współpraca i porozumienie z partnerami może mieć w obecnej sytuacji bardzo duże znaczenie – mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Przedstawiciel rządu w województwie przekazał także szereg istotnych danych dotyczących aktualnej sytuacji.

– Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego nie stwierdzono do tej pory żadnego przypadku koronawirusa. Objętych kwarantanną domową na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest 12 osób. Są to również osoby, które przebywały w busie razem z osobą, u której wykryto koronawirusa. Nadzorem epidemiologicznym objętych jest 75 osób – informował przedstawiciel rządu w województwie.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz wydał wczoraj decyzję o postawieniu w stan podwyższonej gotowości kolejnych dwóch szpitali w województwie kujawsko-pomorskim. Ma to związek z zagrożeniem pojawienia się przypadków koronawirusa w województwie.

Od wczoraj, tj. 5 marca 2020 r. w stan podwyższonej gotowości wprowadzone zostały:

  • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu, przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera, ul. Zygmunta Krasińskiego 4,
  • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny  w Nowym Szpitalu Sp. z o.o. w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 126.

Decyzją Wojewody w trybie podwyższonej gotowości funkcjonują już także:

  • Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy przy ul. Św. Floriana 12,
  • Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przy ul. Seminaryjnej 1.

Stan podwyższonej gotowości oznacza m.in. poszerzenie bazy łóżkowej, wstrzymanie zaplanowanych wcześniej przyjęć i przyjmowanie wyłącznie pacjentów znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, zabezpieczenie personelu medycznego w stałej gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych, przygotowanie do przyjęcia i pozostawanie w stałej gotowości do przyjmowania z możliwością izolacji pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

Możliwość wprowadzenia stanu podwyższonej gotowości w szpitalach daje art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 993).

Wojewoda przekazał także rekomendacje dotyczące organizacji imprez masowych. Zostały one skonsultowane z samorządami wszystkich szczebli.

– Rekomendujemy przede wszystkim odwoływanie imprez międzynarodowych oraz imprez z udziałem dzieci. Natomiast imprezy o zasięgu lokalnym i krajowym, czyli np. wszystkie mecze, wszystkie wydarzenia na poziomie gminnym, powiatowym, mogą się odbywać, aczkolwiek z godziny na godzinę będziemy podejmowali decyzje, czy tych zasad nie zaostrzyć – mówił wojewoda.

Szereg uspokajających informacji przekazali również Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Jerzy Kasprzak oraz Konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych Paweł Rajewski.

źródło: KPUW w Bydgoszczy