Wspaniały człowiek, doskonały Komendant odchodzi na zaopatrzenie emerytalne

31 stycznia swoja zawodową karierę pożarnictwa kończy obecny Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle mad Notecią st. bryg.  Franciszek Sobiechowski. Znany i bardzo szanowany oficer w okresie swojej pracy zawodowej dał się poznać w każdej jednostce Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu nakielskiego jako profesjonalny strażak, wspaniały człowiek, zawsze zaangażowany w życie strażaków zawodowych jak i ochotników.

Pan Franciszek Sobiechowski urodził się 4 października 1959 roku w Klonowie.

Z ochroną przeciwpożarową związał się w roku 1980, kiedy to  rozpoczął naukę w ramach służby kandydackiej w Szkole Chorążych Pożarnictwa  w Poznaniu. Szkołę tę ukończył w roku 1982, uzyskując tytuł zawodowy technika pożarnictwa.  Pan st. bryg.  Franciszek Sobiechowski jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W roku 1993 ukończył wyższe studia zawodowe zaoczne w zakresie specjalności taktyczno – dowódczej uzyskując tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa, a w 1999 – wyższe studia magisterskie zaoczne w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera pożarnictwa.

1 sierpnia 1982 został przyjęty do służby w Zawodowej Straży Pożarnej   w Szubinie, na stanowisko młodszego inspektora ds. prewencji.

1 stycznia 1986 roku został mianowany na stanowisko starszego instruktora ds. techniki.

Po zmianach struktur organizacyjnych w Państwowej Straży Pożarnej, 1 lipca 1992 roku został powołany na stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Szubinie i służbę na tym stanowisku pełnił do 14 marca 2010 roku.

Wiele lat doświadczenia, współpracy nie tylko z instytucjami strażackimi pozwolą przypuszczać, że 31 stycznia Pana Komendanta będą żegnać tłumy ludzi. Na godzinę 10 planowana jest uroczystość przejścia na zaopatrzenie emerytalne Pana Franciszka Sobiechowskiego.

Czas szybko ucieka, bo właśnie 15 marca 2010 roku Kujawsko – Pomorski Komendant Wojewódzki PSP powołał go na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Nakle nad Notecią., a 12 lat później z tegoż stanowiska zostaje zwolniony ze służby, przechodząc na zaopatrzenie emerytalne z dniem 31 stycznia 2020 roku.

Strażak podczas działań ratowniczych wyróżnia się opanowaniem i zdecydowaniem. Sprawnie dowodzi akcjami ratowniczo – gaśniczymi a jego ofiarność i dzielność przekładają się na skuteczne ratowanie mienia o dużej wartości oraz zdrowia i – niejednokrotnie – życia zagrożonych ludzi.

Najbardziej znaczące akcje ratownicze w przebiegu służby st. bryg. Sobiechowskiego to powodzie: w 1997 w dawnym województwie gorzowskim   i w 2001 na terenach województwa pomorskiego i podkarpackiego. Dowodził akcjami usuwania skutków żywiołu i zabezpieczania mienia przed zniszczeniem. St. bryg. Sobiechowski dowodził również działaniami podczas dużego pożaru w Nadleśnictwie Jaktórka, podczas którego ogień strawił 7 hektarów lasu, ale skuteczna i sprawna akcja gaśnicza zaowocowała uratowaniem drzewostanu na obszarze ok. 40 hektarów.

Jego doświadczenie i wysokie zaangażowanie zostało docenione poprzez powołanie w 1996 roku na nieetatową funkcję dowódcy II Kompanii 2 Batalionu II Pułku Pożarniczego Centralnego Odwodu Operacyjnego. Pełniąc funkcję dowódcy kompanii gaśniczej „Bydgoszcz” uczestniczył w kilkunastu akcjach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Podnosząc swe umiejętności praktyczne, uczestniczył w wielu różnego rodzaju ćwiczeniach – m. in. w międzynarodowych ćwiczeniach grup ratowniczych „UUSIMAA” w Finlandii.

Za nienaganną wieloletnią i ofiarną służbę został wielokrotnie odznaczony, między innymi:

Złotym Krzyżem Zasługi w 2015 r.,

Krzyżem Zasługi za Dzielność w 2001 r.,

Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” w 1993 r.,

Srebrną odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” w 2014 r.,     Srebrnym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” w 2012 r.

Panie Franciszku, Komendancie!

Będzie nam Pana brakowało, dla wielu z nas obecnych i byłych strażaków był Pan wzorem do naśladowania. Nigdy nie odmawiał Pan pomocy, zawsze wspierał dobrym słowem i wsparciem dla naszych jednostek. Pana skromność i szacunek do munduru nauczyła wielu z nas tego samego. Zawsze był Pan mile wyczekiwanym gościem w jednostkach ochotniczych. Pana odejście na emeryturę będzie wielkim wydarzeniem społecznym dla druhów i druhen oraz Pana kolegów i koleżanek ze służby. Życzymy Panu zdrowia, realizacji pomysłu na czas bycia na emeryturze i wiele radosnych chwil w swoim życiu i proszę pamiętać, że zawsze jest Pan mile widziany w każdej jednostce OSP.

red. Koniec Robert