Wsparcie Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku dla ZS CKR w Samostrzelu

Ratownicy Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku wsparli placówkę oświatową w Samostrzelu i doposażyli w niezbędne środki medyczne mogące wspomóc system nauczania na  kierunku weterynarii. Pomysł zrodził się z inicjatywy uczennicy Zuzanny Strzyżewskiej Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Samostrzelu, Która w porozumieniu z Komendantem JRS Krzysztofem Napieralskim oraz Panią Magdaleną Wyczańska-Jabłkowską nauczycielce przedmiotów zawodowych w Technikum Weterynarii, a także dzięki akceptacji Pani Dyrektor Małgorzacie Ciechanowskiej doszło do konsensusu, które zaowocowało wsparciem samostrzelskiej placówki. Przekazane środki stanowiły między innymi bluzy chirurgiczne około 200 kpl., ostrza chirurgiczne około 500 szt., różnego rodzaju igły w ilości 40 000 szt., wenflony 500 szt., opatrunki oraz chusty zabiegowe 500 szt., strzykawki około 300 szt., a także pojemniki na odpady biologiczne oraz pojemniki na próbki. Całość wyposażenia została dostarczona przez dowódcę JOT rat.spec. Macieja Studzińskiego wraz z mł.rat.Karolem Leszczyńskim i rat. Markiem Kończewskim.

www.jrs-kowalewko.pl