Wspólne świętowanie z okazji „Cudu nad Wisłą” delegacji z ZSP z partnerem szkoły Bractwem Strzeleckim w Szubinie !

????????????????????????????????????

Dnia 15 sierpnia 2019 rokuw Szubinie, na zaproszenie Burmistrza Szubina Mariusza Piotrkowskiego, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szubinie Anny Kijowskiej oraz Prezesa Zarządu Bractwa Strzeleckiego Andrzeja Kokocińskiego delegacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. E. Chroboczka uczestniczyła w obchodach 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej zwanej również „Cudem nad Wisłą”, jednocześnie jest to Święto Wojska Polskiego. W 1923r. 15 sierpnia, dzień zwycięskiej bitwy w wojnie 1920 roku został ogłoszony Świętem Żołnierza (rozkaz Ministra Spraw Wojskowych gen. Broni Stanisława Szeptyckiego nr 126 z dnia 4 sierpnia 1923roku) i pozostawał nim do roku 1947. Później dzień wojska obchodzono 12 października w rocznicę bitwy pod Lenino, by upamiętnić udział w tej batalii żołnierzy Dywizji im. Tadeusza Kościuszki. W latach 1990–1991 Święto obchodzono w dniu 3 maja, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Od 1992 roku święto Wojska Polskiego ponownie jest obchodzone w dniu 15 sierpnia (przywrócono je Ustawą sejmową z dnia 15.07.1992r.), jako Święto Wojska Polskiego. Nasza szkoła wystawiła Poczet Sztandarowy ze Sztandarem szkoły, wartę honorową przy Pomniku na Placu Wolności, asystę delegacji miejskiej tj. Burmistrza i Rady Miejskiej oraz delegację składającą kwiaty. W tym kolejnym już wspólnym z Bractwem Strzeleckim rocznicowym przedsięwzięciu szkołę reprezentowali uczniowie klasy wojskowej III Technikum Logistycznego, kadeci: Patrycja Makarońska, Kacper Tchórzewski, Gracjan Gałązka, Daniel Kwiatkowski i II Technikum Logistycznego Agata Manikowska, Jakub Król, Damian Klimek, Aleksander Holec i Wojciech Wełniński. Uczniom towarzyszyła liczna delegacja nauczycieli w osobach Dorota Adamczewska, Dorota Lesiuk, Rafał Woźniak oraz mjr rez. Jarosław Odrobiński, którzy złożyli w imieniu społeczności szkolnej kwiaty u stóp Pomnika Niepodległości. Przedsięwzięcie to wspierała również P. Sylwia Bałuk.

Następnie na strzelnicy Bractwa Strzeleckiego w „Lasku Wesółka” odbyło się XIX Strzelanie z okazji Cudu nad Wisłą. Z kolei to przedsięwzięcie wspierali mjr rez. Jarosław Odrobiński wraz z Leszkiem Jaśkowiakiem Kierownikiem Oddziału szubińskiego GWARD, również Partner naszej szkoły.

mjr rez. Jarosław Odrobiński – tekst /zdjęcia dzięki uprzejmości Muzeum Ziemi Szubińskiej/