Wspólnota Anonimowych Alkoholików „Nadzieja” ma już 25 lat

13 września 2019 roku w Zakładzie Karnym w Potulicach obchodzono 25. rocznicę powstania Wspólnoty Anonimowych Alkoholików „Nadzieja” funkcjonującej w jednostce.

Jubileusz 25-lecia

13 września 2019 roku obchodzono uroczystości 25-lecia Grupy Anonimowych Alkoholików „Nadzieja” funkcjonującej w Zakładzie Karnym w Potulicach. W związku z powyższym gościliśmy przedstawicieli jednostek penitencjarnych z okręgu bydgoskiego, Prezesa Nakielskiego Klubu Abstynenta, Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Nakle nad Notecią, emerytowanych funkcjonariuszy potulickiej jednostki oraz założycieli i członków wspólnoty AA. Zgromadzonych gości przywitał mjr Adam Suchomski – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach. W trakcie uroczystości goście mieli okazję zapoznać się z prezentacją multimedialną dotyczącą grupy AA funkcjonującej w jednostce, którą zaprezentował mjr Dariusz Wedel – wychowawca działu penitencjarnego i wieloletni opiekun tej grupy. Podsumowaniem rozważań był wykład o nadziei w procesie terapeutycznym kpt. Magdaleny Kuzimskiej – inspektor terapii z Oddziału Terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu. Tegoroczny Jubileusz ćwierćwiecza działalności Wspólnoty AA „Nadzieja” zakończył się uroczystym mitingiem i pokazał słuszność i potrzebę funkcjonowania takiej sieci wsparcia.

„Nadzieja”

Od 25 lat członkowie Wspólnoty AA „Nadzieja” na terenie potulickiego zakładu karnego prowadzą mitingi dla osadzonych uzależnionych od alkoholu. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i są dobrowolne. Uczestniczą w nich skazani, którzy wyrazili chęć dalszej walki ze swoim problemem alkoholowym, a same mitingi stanowią istotną sieć wsparcia dla skazanych w procesie ich trzeźwienia.

Uzależnienie

Uzależnienie od alkoholu jest jednym z istotnych problemów występujących u osób skazanych. Często jest jedną z głównych przyczyn wejścia w konflikt z prawem. W  jednostkach penitencjarnych pomagamy za pośrednictwem oddziaływań terapeutycznych, jednakże ukończenie samej terapii nie jest tożsame z całkowitym wyzdrowieniem. Niejednokrotnie stanowi dopiero początek pracy nad samym sobą, analizy swoich problemów, czy mechanizmów. Pobyt w warunkach izolacji więziennej może stanowić dla osoby uzależnionej moment zwrotny. Moment, w którym człowiek znajdzie pomoc w walce ze swoim problem. Wsparcie w tej trudnej drodze skazani mogą otrzymać między innymi na mitingach grupy AA.  Praca ze skazanym nad problemem alkoholowym prowadzi do zwiększonego poziomu uspołecznienie jednostki, a co za tym idzie może w znaczący sposób zmniejszy ryzyko powrotności do przestępstwa.

Wspólnota Anonimowych Alkoholików

Zgodnie z tekstem preambuły: „ Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązywać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu”. Elementarnym warunkiem uczestnictwa jest chęć zaprzestania picia, a sama filozofia Wspólnoty opiera się na zasadzie Dwunastu Kroków. Zakres działalności Wspólnoty obejmuje około 150 krajów, wśród których działa blisko 120 tysięcy grup.  Problem alkoholowy dotyka różne osoby, dlatego członkowie Wspólnoty AA pochodzą z różnych środowisk, mają odmienne poglądy, wyznania, pozycję społeczną, czy wykształcenie. W Polsce obecnie działa około 2600 grup AA. W sierpniu tego roku polska Wspólnota Anonimowych Alkoholików obchodziła 45-lecie powstania.

tekst: szer. Sandra Franczak-Kemnitz

zdjęcia: mł. chor. Justyna Sejdowska