Wstępnie podsumowano akcję zorganizowaną przez wolontariuszu z nakielskiego „Staszica” oraz Stowarzyszenie NOVA

Wstępnie podsumowano akcję zorganizowaną przez wolontariuszy z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią oraz Stowarzyszenie NOVA z Bydgoszczy. Grupa młodych ludzi, zaangażowanych w pomoc osobom potrzebującym zorganizowała wspólną akcję ZAP. W tym roku mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią zostali w ramach tej akcji obdarowani najpotrzebniejszymi produktami: pielęgnacyjnymi, higienicznymi, kosmetycznymi, pomocniczymi, środkami czystości oraz artykułami papierniczymi i plastycznymi na potrzeby prowadzonej terapii zajęciowej. Dziękujemy za okazane wsparcie i pomoc merytoryczną Pani Monice Daniel – opiekunowi szkolnego Koła Wolontariatu w ZS im. St. Staszica w Nakle, Panu Szymonowi Lipińskiemu – Prezesowi Stowarzyszenia NOVA z Bydgoszczy oraz wolontariuszom, uczniom i gronu pedagogicznemu Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią.

Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią