Wybrano władze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Krajny i Pałuk w Nakle nad Notecią

Dzisiaj, 21 czerwca 2024 roku w Nakielskim Ośrodku Kultury odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk w Nakle nad Notecią. Na przewodniczącą zebrania wybrano Jasińską Barbarę, wiceprzewodniczącą Heftowicz Agnieszkę a na sekretarza Stanek Dorotę. Sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2023 rok przedstawiła prezes Zarządu Radzka – Januszewska Kamila, natomiast sprawozdanie finansowe Tomasz Kokoszewski. Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawiła przewodnicząca Nowaczyk Aleksandra. Sprawozdanie Zarządu i Rady Stowarzyszenia dot. realizacji Strategii rozwoju Lokalnego Kierowania przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego ma lata 2016 – 2023 przedstawiła dyrektor biura LGD Stanek Dorota. Po podjęciu uchwał dotyczących sprawozdań na wniosek komisji rewizyjnej udzielono jednogłośnie absolutorium zarządowi.

Podczas dzisiejszego walnego zebrania dokonano wyboru w głosowaniu tajnym Zarząd Stowarzyszenia w składzie pięcioosobowym, Radę Stowarzyszenia w składzie szesnastoosobowym i Komisję Rewizyjną w składzie czteroosobowym.

Do Zarządu Stowarzyszenia wybrano: Białkowskiego Tomasza, Jakś Medarda, Jasińską Barbarę, Radzką-Januszewską Kamilę i Tracz Henrykę.

W skład Komisji Rewizyjnej wybrano: Bolka Renatę, Jachymskiego Kazimierza, Nowaczyk Aleksandrę i Zglenicką Beatę.

W skład rady Stowarzyszenia Partnerstwo dla Krajny i Pałuk w Nakle nad Notecią wybrano: Białka – Hibner Emilię, Borys Wiolettę, Heftowicz Agnieszkę, Misiorek – Franków Agnieszkę, Wiącek Lidię, Błaszkiewicz Mariettę, Gajewską Klaudię, Gawlak Wojciecha, Grewling Adama, Kozłowską Katarzynę, Milczewską Magdalenę, Midna Aleksandrę Agatę, Sobol Tadeusza, Wilak Piotra i Mizdalską Barbarę.

Głosowanie tajne przeprowadziła komisja skrutacyjna w składzie: Kamiński Ryszard, Haberska Ewa i Polewczyńska Aleksandra.

 

 

tekst i zdjęcia: Tadeusz Sobol