Wycieczki turystyczno-krajoznawcze uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie

Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie stara się stale rozszerzać ofertę edukacyjno-wychowawczą ponad zajęcia programowe i dodatkowe odbywające się na terenie placówki. Do takich form zaliczyć można różnorodne wycieczki oraz wyjścia w ramach zajęć. Uczniowie naszej szkoły dzięki wsparciu lokalnych i krajowych firm oraz przedsiębiorstw uczestniczą w wycieczkach do najważniejszych miejsce w Polsce. Zwiedzili już Warszawę, Zakopane i Tatry, Kraków a obecnie planowany jest wyjazd na trzydniową wycieczkę do Wrocławia.
W imieniu dzieci z naszej szkoły składamy gorące podziękowania na ręce naszych sponsorów, dzięki którym wyjazdy te były możliwe. Uśmiech i zadowolenie dziecka jest największym dowodem na to, że my dorośli działamy w słusznej sprawie.

„Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa, wtedy proste dziękujemy zawiera wszystko, co wyrazić chcemy.”

W szczególności chcemy podziękować:

Fundacji PKO Banku Polskiego

Krajowej Spółce Cukrowej SA

Bankowi Spółdzielczemu w Nakle nad Notecią

Panu Mateuszowi Gąsior

Panu Radosławowi Sikorskiemu

Panu Waldemarowi Juszczak

Panu Andrzejowi Narożnemu

materiał: ZSS w Karnowie