Wyjazd studyjny uczniów szubińskiego Liceum do spółki ProNatura

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Szubinie odwiedzili Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Bydgoszczy. Wyjazd odbył się w ramach zajęć  z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w projekcie pt. Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS.

Celem  wizyty było zapoznanie uczestników z historią, profilem działalności oraz zasadami funkcjonowania regionalnej spółki ProNatura, zwiedzenie zakładu (możliwość zobaczenia przestrzeni firmy, zapoznanie się z wyposażeniem oraz poznanie metod i narzędzi pracy ),  umożliwienie uczniom poznania realiów i warunków pracy w spółce na poszczególnych stanowiskach, m. in. omówienie zasad rekrutacji oraz wskazanie zakresu obowiązków, predyspozycji i wymagań do wykonywania różnorodnych zawodów, zapoznanie się z przykładowymi ofertami pracy i staży zawodowych.

Uczniowie poznali  proces utylizacji odpadów komunalnych, odpadów powstałych po doczyszczeniu selektywnej zbiórki, palnych odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych, a także proces uzyskiwania energii elektrocieplnej.

Uczestnicy  mięli możliwość nawiązania kontaktów zawodowych, zdobycie wiedzy, umiejętności oraz podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych ułatwiających podjęcie świadomych wyborów dalszej ścieżki kształcenia oraz rozwoju zawodowego.

I Liceum Ogólnokształcące w Szubinie