Wykryto salmonellę w jajkach z marketu. Nie należy ich spożywać!

Na powierzchni skorupek jaj, które trafiły do Tesco stwierdzono obecność pałeczek Salmonelli. Produkt został już wycofany z obrotu.

Obecność bakterii Salmonella z grupy D wykryto na powierzchni skorupek jaj w badanej próbce. Tesco już 30 lipca wycofało jajka ze sklepów i magazynów centralnych. – O wyniku badania Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie nadzorującego zakład pakowania jaj. Trwa dalsze postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie – informuje Państwowy Inspektorat Sanitarny.

Nie należy spożywać jaj, szczególnie na surowo, o numerze partii i kodzie na skorupce wskazanym w komunikacie z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Trzeba również pamiętać, że bakterie obecne na powierzchni skorupek mogą zostać przeniesione na inne powierzchnie w wyniku kontaktu z zanieczyszczonymi jajami.

Szczegóły dotyczące produktu:
Produkt – 10 świeżych jaj TESCO, Świeże jaja, Klasa A, 10 sztuk, Klasa wagowa: L-duże 73g>masa≥63 g)
Najlepiej spożyć przed/nr partii: 03.08.2019.W
Kod na skorupkach jaj – 3PL14371361
Numer zakładu pakowania jaj: PL 16075903
Zapakowano w Polsce dla: TESCO POLSKA Sp. z o.o., 30-347 Karków, ul. Kapelanka 56

Sebastian Torzewski – Metropolia Bydgoszcz