Wyróżnienia Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej odbyła się uroczysta odprawa, w trakcie której wręczono Odznaki Honorowe Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa.

SOW

Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa jest dobrowolnym, patriotycznym zrzeszeniem oficerów i chorążych Służby Więziennej, którzy za cel działania stawiają sobie współuczestnictwo w kształtowaniu i umacnianiu w szeregach zawodowych więziennictwa i w społeczeństwie wiedzy i tradycji polskiej myśli i praktyki penitencjarnej. Stowarzyszenie pragnie swoimi działaniami wspomóc Służbę Więzienną w staniu się nowoczesną, prężną i szanowaną formacją stojącą na straży praworządności i bezpieczeństwa obywateli.

Święto Niepodległości

Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa po raz kolejny wyróżniło osoby, które w istotny sposób zaangażowały się w kształtowanie i popularyzowanie obywatelskiego stosunku do Służby Więziennej. Brązowymi Odznakami Honorowymi Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa wyróżniono: Prof. dr hab. Teresę Sołtysiak, Kierownika Zakładu Socjologii Wychowania i Resocjalizacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ppkł Marcina Klimczyka, Dyrektora Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie, st. bryg. Franciszka Sobiechowskiego, Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią, podkom. Justynę Andrzejewską, Oficera Prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią, druha Stefana Kubickiego, prezesa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Nakle nad Notecią oraz nadleśniczego Nadleśnictwa Szubin Grzegorza Gust. Wręczono także odznakę XX-lecia Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa płk. w stanie spoczynku Grzegorzowi Breitenbach, emerytowanemu Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. Powyższe wyróżnienia wręczył mjr Adam Suchomski, v-ce Przewodniczący Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszej owocnej pracy w popularyzowaniu tradycji polskiej myśli penitencjarnej.

tekst: mjr Sebastian Kłosiński, chor. Justyna Sejdowska

zdjęcia: Zbigniew Kubisz, chor. Justyna Sejdowska