Wystawa Wspólne Przypadki – spotkania malarskie im. Leona Wyczółkowskiego w Brdzie