Wzruszające zakończenie roku szkolnego w ZST Kcynia

Nadszedł długo wyczekiwany moment przez wszystkich – zakończenie roku szkolnego 2018/19. Po raz ostatni dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZST w Kcyni spotkali się w pełnym składzie, aby podsumować miniony rok oraz nagrodzić tych, którzy przez dziesięć miesięcy ciężkiej pracy zasłużyli na wyróżnienie. Na początku uroczystości tradycyjnie odśpiewano hymn państwowy, a następnie głos zabrała dyrektor szkoły pani Aleksandra Doiczman, która z dumą przedstawiła sukcesy uczniów w mijającym roku.

Tegoroczne zakończenie roku szkolnego miało wyjątkowy i wzruszający charakter. Wszystko dlatego, że Aleksandra Doiczman po raz ostatni stanęła przed zebranymi jako Dyrektor ZST w Kcyni. Ciepłe słowa skierowała do nauczycieli, pracowników, rodziców, pracodawców, burmistrza, uczniów. Podziękowała im za pomoc, wspólnie spędzone chwile, za możliwość 8 lat pracy w murach Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni. Ze stanowiskami, a przede wszystkim ze szkołą i uczniami, pożegnały się również panie: Agnieszka Kobierowska, Dorota Szaruga, Maria Grewling i Iwona Marciniak. Ich postawę i osiągnięcia docenili dyrektor, rodzice, a uczniowie powiedzieli: „Są to osoby o ogromnych osiągnięciach, wyróżniające się rzetelną pracą, obowiązkowością. Przez lata uczyniły wiele dobrego dla uczniów, naszej szkoły i środowiska.” Szczególnie gorąco żegnano panią Dyrektor. Głos zabrał burmistrz Kcyni pan Marek Szaruga, który osobiście podziękował pani Aleksandrze Doiczman za lata pracy w ZST w Kcyni, za włożony trud w rozwój tej placówki. Nie zabrakło podziękowań i kwiatów od Grona Pedagogicznego, przewodniczącej Rady Rodziców- Ewy Nowakowskiej, przedstawiciela pracodawców– pana Ambrożego Nowaka i pani Elżbiety Czaplickiej, Szkolnego Koła Wolontariatu oraz uczniów. Przewodnicząca Rady Rodziców  powiedziała: „Jest trochę niesprawiedliwe, że tracimy takiego wspaniałego człowieka. Kobietę, która od początku istnienia szkoły budowała dobre imię szkoły, walczyła o wszystko, o co można było zawalczyć. Walczyła o każdego ucznia. I przede wszystkim stworzyła tak wspaniały klimat i atmosferę. Pani Olu, życzę Pani wszystkiego dobrego, powodzenia w nowym miejscu pracy.” Uczniowie wyrażając wdzięczność za wspólnie spędzone lata, za poświęcenie nie tylko czasu, ale i serca szkole, uczniom, przekazali na ręce pani Dyrektor bukiet oraz zasłużoną statuetkę Najlepszego Dyrektora, a każdej pani- opuszczającej mury szkoły- wręczyli podziękowanie i różę za wysiłek, zaangażowanie i poświęcenie.

Po wzruszających przemówieniach przyszedł czas na pożegnanie klasy trzeciej ZSZ. Wychowawczyni Katarzyna Łyszczarz wręczyła najlepszemu absolwentowi Krystianowi Mroczkowi dyplom za dobre wyniki w nauce, pozostałym świadectwa ukończenia szkoły. Przedstawicielka SU Daria Pawlak podziękowała absolwentom ZSZ za wspólnie spędzone chwile, życzyła im sukcesów w dorosłym życiu.

Następnie panowie: Piotr Dutkiewicz i Tomasz Narożny docenili wysiłek najlepszych sportowców, a pani Wioleta Zymni podziękowała honorowym krwiodawcom. Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu doceniła również zaangażowanie  uczniów w pracę wolontariatu i trud niesienia pomocy innym. Absolwenci klasy III zsz podziękowali wychowawczyni pani Katarzynie Łyszczarz, pani Dyrektor i pani Joannie Krzoska za trzyletnią współpracę, za wsparcie w każdej sytuacji.

Następnie pani Dyrektor wraz z wychowawczyniami przekazały nagrody wyróżniającym się uczniom. Wśród nagrodzonych uczniów znalazły się osoby, które przez cały rok szkolny pracowały na „świadectwo z paskiem”, reprezentowały szkołę w konkursach, zawodach, swoją pracą i zaangażowaniem dumnie reprezentowały szkołę. Uczennicami z najlepszą średnią w szkole okazały się: Zuzanna Wiejaczka i Angelika Michalak – uczennice klasy II Technikum Ekonomicznego- które otrzymały Stypendia Dyrektora Szkoły. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali również Kacper Niedbalski z klasy III Technikum Ekonomicznego i Natalia Kręcisz z II TE. Łukasz Chmura, uczeń I Klasy Szkoły Branżowej otrzymał Stypendium Dyrektora Szkoły. Dyplom za wzorową frekwencję otrzymała Angelika Michalak. Następnie wychowawcy klas I-II  Technikum Informatycznego i Ekonomicznego wręczyli nagrody uczniom, którzy uzyskali  średnią ocen powyżej 4,5: Darii Kowalskiej z I TI, Zuzannie Lemke, Bartoszowi Filosek z II TE.

Uroczystość, którą przygotowała i prowadziła pani Alina Kowalska zakończyła się wspaniałym występem artystycznym „Sprawa dla reportera”, w którym udział wzięli uczniowie klas II TE/TI. W rolę redaktor Elżbiety Jaworowicz doskonale wcieliła się Weronika Michalska, jej rozmówcami byli: Aleksandra Doiczman, Liwia Kuliberda, Sandra Kiepiela, Angelika Michalak, Marietta Mrozowicz, Wojtek Król, Daniel Sułkowski  jako przedstawiciele kcyńskiego środowiska oświatowego.

Tekst : Zuzanna Wiejaczka, klasa II TE

Zdjęcia: Monika Obszyńska, Liwia Kuliberda, Kacper Niedbalski