X Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny i przyjazny region”.

497

Dnia 6.12.2019 roku w Nakielskim Ośrodku kultury została przeprowadzona X Kujawsko – Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny i przyjazny region” skierowana do uczniów szkół średnich. Olimpiada ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w środowisku lokalnym. Organizatorem była Straż Miejska w Nakle nad Notecią w wyniku współpracy z Wyższą Szkołą Bankową. Do olimpiady przystąpiło 110 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią. W pierwszym etapie konkursu uczestnicy odpowiadali na pytania z przepisów prawa i uprawnień instytucji stojących na straży bezpieczeństwa. Najlepsi uczniowie wyłonieni w drodze dwustopniowych eliminacji, zostaną zakwalifikowani do finału, w którym będą musieli wykazać się inicjatywą wdrażając w życie rozwiązania poprawiające poczucie bezpieczeństwa mieszkańców swojej okolicy. Finał zostanie przeprowadzony w marcu 2020 roku. Dla laureatów organizatorzy przygotują atrakcyjne nagrody rzeczowe, a zwycięzca otrzyma indeks upoważniający do podjęcia studiów licencjackich na wybranym przez siebie kierunku Wyższej Szkoły Bankowej.

I Liceum Ogólnokształcące w Nakle nad Notecią