X Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny i Przyjazny Region”

06 grudnia 2019 roku rozpocznie się X edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie. Straż Miejska Nakło nad Notecią reprezentowana przez Komendanta Romana Frąckowiaka, jako współorganizator bierze udział w przedsięwzięciu skierowanym do młodzieży ponadgimnazjalnej szkół powiatu nakielskiego. Patronat honorowy objął Burmistrz Miasta i Gminy Nakła nad Notecią Sławomir Napierała. Ponadto organizatorami X Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. „Bezpieczny i przyjazny region”, zwanej dalej „Olimpiadą” są: Straż Miejska w Toruniu, Straż Miejska w Bydgoszczy, Straż Miejska w Świeciu, Straż Miejska we Włocławku, Straż Miejska w Rypinie, Straż Miejska w Grudziądzu, Straż Miejska w Chełmie, Straż Miejska w Brodnicy, Straż Miejska w Inowrocławiu oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu.

Olimpiada ma na celu pobudzić młodych ludzi do podejmowania działań związanych z bezpieczeństwem w ich środowiskach lokalnych. Uczestnicy przedmiotowego przedsięwzięcia w głównej mierze powinni wykazać się wiedzą z zakresu ogólnych przepisów dotyczących ładu i porządku publicznego, ale również powinni posiadać wiedzę dotyczącą lokalnych norm prawnych. Prawo do udziału przysługuje uczniom szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) pobierających naukę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Zwycięzca Olimpiady otrzymuje nagrodę – opłacone 3-letnie studia na wybranym przez niego kierunku kształcenia, prowadzonym przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu lub Bydgoszczy.

Podczas tegorocznej, jubileuszowej X edycji dodatkowo ufundowane zostaną: studia podyplomowe dla nauczyciela, którego uczeń wygra Olimpiadę oraz szkolenie dla rady pedagogicznej szkoły, do której chodzi zwycięzca.

WAŻNE!

Do dnia 26 listopada 2019 roku dyrektorzy szkół przesyłają zgłoszenie udziału ucznia w Olimpiadzie, drogą elektroniczną:straz.miejska@umig.naklo.pl,faxem:52-386-05-98 bądź osobiście do siedziby Straży Miejskiej, która znajduje się przy ul.gen.H.Dąbrowskiego 50 w Nakle nad Notecią. Regulamin Olimpiady, zakres problematyki oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej naszej straży:strazmiejska.naklo.pl.

Straż Miejska w Nakle nad Notecią