X sesja Rady Powiatu Nakielskiego

Dzisiaj, 28 sierpnia 2019 roku w sali konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski odbyła się X sesja Rady Powiatu Nakielskiego, której przewodniczył Zbigniew Sabaciński. Po sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Nakielskiego przez starostę Tadeusz Sobola, wysłuchano informacji o stanie dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu nakielskiego. Informację przedstawili i na pytania radnych odpowiadali Janusz Dąbka – kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi i Bartosz Lamprecht – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią. W dalszej części radni podjęli uchwały ws.: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 września 2012 roku w sprawie statutu Powiatu Nakielskiego; podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę ws. uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2019; rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. Przed wolnymi wnioskami i oświadczaniami radnych, starosta nakielski poinformował o skierowanych do niego w okresie międzysesyjnym interpelacjach i zapytaniach radnych.

tekst i zdjęcia: Zbigniew Kubisz