XIII sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

W ostatni dzień października 2019 roku, odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury, przybyli wszyscy radni.

Na wstępie, okolicznościowy list i gratulacje złożono na ręce Adama Mazura – sołtysa Małocina, który w plebiscycie organizowanym przez Gazetę Pomorską, otrzymał tytuł sołtysa roku w powiecie nakielskim.

Po stwierdzeniu quorum przez przewodniczącego rady – Pawła Wiśniewskiego i zatwierdzeniu porządku obrad, obszerne sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał, realizacji inwestycji drogowych, wyniku przeprowadzanych przetargów, podpisaniu kolejnych umów, złożył burmistrz Sławomir Napierała. Całość została uzupełniona wnikliwym komentarzem oraz licznymi wyjaśnieniami. Nie zabrakło także pytań radnych do przedstawionego sprawozdania, na które odpowiadał włodarz.

Kolejnym punktem dzisiejszej sesji było podjęcie kilku decyzji w sprawie uchwalenia projektu uchwał, m. in. o zmiany w budżecie na cele prowadzonych inwestycji (budowy parkingu park and ride, czy remontu dróg).

Tego dnia radni podjęli także decyzję o podwyżce wysokości stawek podatków od nieruchomości o 3 procent. Zadecydowano o likwidacji Zakładu Robót Publicznych. Przegłosowano szereg uchwał o sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla okolicznych wsi: Rozwarzyn, Polichno, Chrząstowo, Karnowo, które mają na celu zapewnienie mieszkańcom omawianych terenów możliwość wznoszenia nowych budynków. Jest to odpowiedź Gminy Nakło nad Notecią na nowe przepisy dotyczące działania farm wiatrowych.

Następnie przedstawiono informację na temat oświadczeń majątkowych. Zarówno radni, jak i samorządowcy złożyli swoje oświadczenia w wyznaczonym terminie.

Na zakończenie sesji, pojawiły się wolne głosy i wnioski. Dziękowano za naprawienie barierek ochronnych na moście w Występie, złożono wniosek o progi zwalniające na ul. 7 lutego i Leśnej oraz wykonanie prac równiarką na lokalnych drogach. Burmistrz Sławomir Napierała na prośbę radnych przedstawił zakres współpracy cukrowni z oczyszczalnią. Opracowany sposób utylizacji wód produkcyjnych, przyczynił się do wyeliminowania problemu uciążliwych zapachów w mieście.

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią