XVII sesja Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

Dzisiaj, 30 stycznia 2020 roku w murach Nakielskiego Ośrodka Kultury, odbyła się XVII Sesja Rady Miejskiej. Po stwierdzeniu kworum, zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołów z XV i XVI Sesji Rady Miejskiej, burmistrz Sławomir Napierała przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

W swym wystąpieniu burmistrz przybliżył projekt Funduszy norweskich, w którym Gmina Nakło z pośród 250 uczestników została wyłoniona do II etapu i powalczy o dofinansowanie w wysokości do 10 mln euro. Trwają obecnie intensywne prace nad przygotowaniem wymaganych dokumentów. Termin ich złożenia wyznaczono na lipiec 2020, a wyniki przeprowadzonego konkursu poznamy w grudniu.

Ważną kwestią omówioną przez włodarza była sytuacja w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Po wyczerpaniu pytań dotyczących przedstawionego  sprawozdania przystąpiono do głosowania nad projektami uchwał. Do najważniejszych z nich należała zmiana wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Ostatecznie jednak projekt wycofano na wniosek radnego Szymona Karolczaka.  Jako powód wskazano, że podwyżkami objęte zostałyby  również ogródki gastronomiczne i stragany handlowe.

Kolejnym punktem było głosowanie nad przystąpieniem do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: terenu położonego po zachodniej stronie ul. Gimnazjalnej,  terenu położonego w części  miejscowości Paterek, terenu w rejonie ul. Staszica (wszystkie w Nakle) oraz terenu w Gostuszy.

Następnie radni pochylili się nad szeregiem uchwał dotyczących zawarcia umów dzierżawy oraz ustalili regulamin korzystania z Parku 700-lecia w Nakle.

Po przerwie odrzucono wniosek o regulacji diet dla przewodniczących Samorządów Mieszkańców. Z uwagi na konstrukcję uchwały regulującej wysokość diet przewodniczących, zgodnie z którą wysokość diety jest zależna od minimalnej płacy (a ta wzrosła w 2019 oraz w 2020 roku),  postanowiono zachować dotychczasowe zasady. Następnie przystąpiono do nadania statutów jednostek pomocniczych miasta dla jedenastu Samorządów Mieszkańców. Treść obecnie obowiązującego Statutu Samorządu Mieszkańców należało zaktualizować z obowiązującymi regulacjami prawnymi, a w efekcie przeprowadzonych konsultacji wniesiono zmianę w częstotliwości organizacji zebrań.

Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za lata 2017-2018 przedstawiła Anna Nowak – dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

źródło: Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią