XXV Sesja Rady Miejskiej w Mroczy

Dnia 25 września 2020 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy odbyła się XXV Sesja Rady Miejskiej w Mroczy. Tradycyjnie rozpoczęła się ona od stwierdzenia quorum oraz przyjęcia, porządku obrad, do którego chwilę wcześnie dodane zostały dwie uchwały. Przyjęto również protokoły z poprzednich sesji. Później swoje sprawozdania z działań międzysesyjnych przedstawili Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy – Jarosław Odrobiński oraz Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocz – Waldemar Chudzik.

Następnie podziękowano byłej Sołtys Sołectwa Ostrowo – Magdalenie Żmich-Mróz za pracę na rzecz „Małej Ojczyzny”, a także powitano wybranego na jej miejsce Józefa Micknera.

Przedstawiono również informacje o stanie zaawansowania inwestycji dot. budowy ronda w Mroczy, o stanie dróg w Gminie oraz o przeprowadzonych kontrolach przez Komisję Rewizyjną.

Radni przyjęli wszystkie przedstawione tego dnia uchwały:
• uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mrocza na lata 2020-2038,
• uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2020 rok,
• uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
• uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Mrocza,
• uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jawornik Polski,
• przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Nakle nad Notecią na uchwałę Rady Miejskiej w Mroczy oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.

Urząd Miasta i Gminy w Mroczy