Z wizytą w innowacyjnym gospodarstwie

W środę, 23 października 2019 roku, uczniowie klasy I i II Technikum Rolniczego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do w pełni skomputeryzowanego i zautomatyzowanego blisko 1200 ha gospodarstwa rolnego Pana Kamińskiego w Kiedrowie (powiat wągrowiecki). Pan Kamiński zajmuje się produkcją roślinną, produkcją mleka krowiego oraz bydła opasowego. Utrzymuje ponad 200 sztuk krów mlecznych o imponującej wydajności. Właściciel umiejętnie zarządza gospodarstwem i wprowadza nowatorskie techniki, z tego powodu był wielokrotnie nagradzany w plebiscycie Wielkopolski Rolnik Roku. Innowacyjne rozwiązania zastosowane w oborze stały się inspiracją dla wielu okolicznych hodowców oraz samostrzelskiej młodzieży. Uczniowie zwrócili szczególną uwagę na sprzęt- roboty do podgarniania paszy i roboty udojowe, umożliwiające dój automatyczny oraz na wykorzystanie nowoczesnych metod obserwacji krów przy użyciu programu komputerowego. Młodzież spotkała się również z żywieniowcem współpracującym z właścicielem gospodarstwa. Doradca pokazał uczniom pasze wysokiej jakości, przekazał informację na temat ich składu, optymalnego konserwowania i przechowywania. Dzięki wyjazdowi przyszli rolnicy zdobyli cenną wiedzę i poszerzyli swoje horyzonty zawodowe.
Serdecznie dziękujemy Panu Kamińskiemu za poświęcony czas, profesjonalizm spotkania oraz możliwość zobaczenia nowatorskich rozwiązań w gospodarstwie rolnym.
Joanna Marć- Pieńkowska, Julia Różańska

materiał: ZS-P w Samostrzelu