Zajęcia ”mundurowych” z Zespołu Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubinie szlakiem Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Szubinie

Dnia 12.12.2019 roku w przeddzień rocznicy wprowadzenia „stanu wojennego” w
Polsce oraz przed uroczystościami z okazji 101. rocznicy Powstania
Wielkopolskiego uczniowie – kadeci klasy wojskowej III Techniku Logistycznego uczestniczyli pod nadzorem mjr. rez. Jarosława Odrobińskiego w ramach zajęć z edukacji
wojskowej w „pieszej” lekcji-wędrówce po Szubinie. Dzięki uprzejmości dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie Pani Kamili Czechowskiej, która pełniła rolę Przewodnika nas uczniowie zostali zapoznani również z systemem informacji wizualnej dla upamiętnienia 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.
Nietypowa lekcja rozpoczęła się na Cmentarzu parafialnym przy odnawianym Pomniku – mogile Powstańców Wielkopolskich i grobie Powstańca Jerzego Kwaska. Następnie udaliśmy się kolejno w kolumnie marszowej w miejsca Szubina, gdzie upamiętnieni zostali m.in.: ks. Klemens Zieliński, Jan Bembnista, Walenty Dypczyński, Wacław Kalka. W związku z kolejną
rocznicą wprowadzenia stanu wojennego zatrzymaliśmy się przy Pomniku ofiar hitlerowskich i komunistycznych w latach 1939-1989, znajdującym się na skwerze przy kościele św. Marcina Biskupa. Marsz zakończyliśmy w Muzeum, gdzie nastąpiło podsumowanie zajęć.
Dziękujemy Pani Dyrektor Kamili Czechowskiej za poświęcony czas, profesjonalizm w przekazywaniu faktów i umożliwienie pogłębienia wiedzy z historii Szubina.

tekst: mjr rez. Jarosław Odrobiński

zdjęcia: Muzeum Ziemi Szubińskiej