Zakończenie projektu Klub Młodzieżowy „WITOS” w Samostrzelu

W piątek 28 lutego 2020 rokuzakończył się projekt rozpoczęty we wrześniu 2019 r. realizowany przez Powiat Nakielski pod nazwą Klub Młodzieżowy „Witos” w Samostrzelu.

Udział w projekcie wzięły wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, które uczestniczyły w zajęciach projektowych takich jak: zajęcia i nauka języka angielskiego, pomoc w nauce oraz nadrabianiu zaległości w ramach edukacyjnego programu rówieśniczego, wsparcie psychologiczne, wyjazdy do instytucji kultury, warsztaty z carving’u (rzeźbienie w owocach) oraz warsztaty czekoladowo – lizakowe w Manufakturze słodyczy czy uczestnictwo w XII konkursie rękodzieła „Z kuferka Babuni – Świąteczne inspiracje” w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadkach.

Spotkanie podsumowujące projekt odbyło się w świetlicy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu. Program spotkania obejmował m.in. przedstawienie prezentacji multimedialnej dot. projektu, występ artystyczny uczestniczek w języku angielskim oraz poczęstunek. Honorowymi gośćmi byli przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Wiceprezes LGD Barbara Jasińska i Dyrektor Biura LGD Dorota Stanek oraz Starosta Nakielski Tadeusz Sobol.

Celem projektu było pobudzenie aktywności społecznej u 10 osób w wieku od 14 do 18 lat z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie Klubu Młodzieżowego „Witos” w Samostrzelu oraz organizowanie i inspirowanie udziału społeczności lokalnej w spotkaniach o charakterze integracyjnym.

Projekt objęty grantem współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią