Zakończenie remontu drogi relacji Wyrza – Witosław

W dniu 16 marca br. została ukończona kolejna ważna inwestycja w Gminie Mrocza. Przedsiębiorstwo EL-KAJO  Sp. z o.o.  zakończyło  odbudowę drogi gminnej relacji Witosław  – Wyrza na odcinku  671 m, na którą szczególnie czekali mieszkańcy Wyrzy i Kaźmierzewa. W ramach inwestycji zostały ułożone dwie  warstwy asfaltu, wykonano  rowy odwadniające oraz przebudowano przepust znajdujący się w ciągu drogi. Środki, które udało się pozyskać przez Gminę Mrocza pochodziły z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej przyznane na wykonanie zadania pn. „Przebudowa, odbudowa mienia Gminy Mrocza uszkodzonego w  wyniku nawałnicy z 11/12 sierpnia 2017r.”  Całkowity koszt inwestycji wyniósł 294 721,17 zł.

Ewelina Musiał – UMiG Mrocza