Zakończenie roku szkolnego w Kosowie

21 czerwca 2024 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024. W uroczystości szkolnej wzięli udział uczniowie, rodzice, dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym oraz władze lokalne: p. Natalia Rymaszewska – sołtys, p. Mateusz Rymaszewski – prezes Stowarzyszenia „KMK KOS” w Kosowie, radny Rady Miasta i Gminy Mrocza – p. Krzysztof Wojciech Rotkiewicz, p. Alicja Babiarz-Synakiewicz – dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty oraz zaproszeni goście: p. Marzena Nowak-Olechnicka i p. Klaudia Miniszewska-Konkiewicz z PCPRu w Nakle nad Notecią oraz ks. wikariusz Dominik Krawczak.

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „KMK KOS” w Kosowie, wyróżniający się bardzo dobrymi wynikami w nauce, otrzymali wraz ze świadectwem z wyróżnieniem nagrody pieniężne. Podczas uroczystości pożegnano uczniów klasy VIII, której wychowawczynią była p. Paulina Jędrzejczyk. Podziękowano również dotychczasowemu Pocztowi Sztandarowemu za roczną służbę i przekazano sztandar kolejnym uczniom z kl. VII. Podczas uroczystości mogliśmy podziwiać występy taneczne i wokalne naszego szkolnego zespołu „Kosowiki”, któremu przygrywał p. Zbigniew Rydelski wraz ze swoim wychowankiem – Hubertem Trzaskawką.

Na koniec p. Dyrektor Jadwiga Winiaszewska wraz z p. Prezesem Mateuszem Rymaszewskim podziękowali wszystkim za przygotowanie uroczystości i za rok pełen pracy i kolejnych osiągnięć.

 

 

 

Materiał: NSP „KMK KOS” w Kosowie