Zakończenie roku szkolnego w szubińskim Liceum

24 czerwca 2022 roku w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Szubinie odbyło się zakończenie roku szkolnego. Zgromadzonych gości przywitała pani dyrektor Elżbieta Kłosowska-Hilscher, która odczytała list Starosty Nakielskiego i podziękowała wszystkim uczniom za intensywną pracę w kończącym się roku szkolnym. Wspomniała przede wszystkim o sukcesach uczniów, podziękowała za zaangażowanie w realizowane w szkole przedsięwzięcia i akcje. Szczególne gratulacje złożyła Alanowi Jagodzińskiemu, który został w tym roku finalistą dwóch olimpiad  – Olimpiady Lingwistyki Matematycznej i Olimpiady Teologii Katolickiej. Następnie, wraz z panią Ewą Braniewicz, przewodniczącą Rady Rodziców, i panią Beatą Kaźmierczak, wicedyrektor szkoły, wręczyła nagrody i wyróżnienia najlepszym uczniom szkoły. Uhonorowano także tych, którzy brali udział w konkursach, projektach i zawodach sportowych, działali w Drużynie Sanitarnej oraz Klubie Wolontariusza.

Najlepsi uczniowie roku szkolnego 2021/2022:

Najlepsi uczniowie roku szkolnego 2021/2022:

 1. A.Jagodziński
 2. O.Jagodziński
 3. W.Kowalska
 4. Z.Fojucik
 5. D.Macierzyński
 6. M.Echaust
 7. S.Braniewicz
 8. K.Burzyńska
 9. P.Wekwerth
 10. K.Kamyszek
 11. J.Zwolak
 12. O.Wyrostek
 13. N.Maciejewska
 14. A.Witosławska
 15. W.Lewandowska
 16. K.Mikuła
 17. O.Wiśniewska
 18. K.Kubiak
 19. M.Karczewska
 20. M.Kawecka
 21. S.Chełminiak
 22. T.Konopka
 23. J.Piechowiak
 24. M.Lisiecka
 25. T.Kubiak

tekst B. Każmierczak, E. Kapsa

zdjęcia J.Kalinin