Zakończono przebudowę ulicy Rzecznej w Mroczy

18 grudnia 2019 roku zakończyła się przebudowa kolejnej drogi w Gminie Mrocza. Tym razem jest to droga gminna w ciągu ulicy Rzecznej wraz ze znajdującym się tam mostem. Wykonawcą tych robót był P.P.U.H. „HURT – TRANS KAWIKO” Władysław Szyling, z siedzibą w Więcborku, ul. Starodworcowa 12. W ramach prac wykonana została nawierzchnia z kostki brukowej, wykonano odwodnienia ulicy, na moście zostały uzupełnione ubytki, wymienione elementy łączące płytę z drogą, wzmocniona płyta mostu i wykonane nowe bariery ochronne.

Zadanie finansowane było w 80% z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych w kwocie 497.170,00 zł. Pozostałe 20% kosztów w kwocie 124.293,10 pochodziło z środków własnych. Łącznie 621 463,10 zł brutto.

Ul. Rzeczna zostanie udostępniona do ruchu kołowego po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie z Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią.

Ewelina Musiał – UMiG Mrocza