Zapraszamy do Szubina na zawody strzeleckie o puchar starosty nakielskiego

Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo-Kolekcjonerskie „Gward”, oddział w Szubinie zaprasza do udziału w zawodach strzeleckich o Puchar Starosty Nakielskiego, które odbędą się 24 czerwca 2023 roku na Strzelnicy Bractwa Kurkowego w Szubinie. Szczegóły w regulaminie.
REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH KSSK GWARD
Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Nakielskiego

1. CEL ZAWODÓW
integracja środowisk
popularyzacja strzelectwa sportowego,

wyłonienie najlepszych zawodników.

2.
ORGANIZATOR ZAWODÓW
Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo Kolekcjonerskie „GWARD”, oddział Szubin o puchar Starosty Nakielskiego

email:
leszek.jas@wp.pl
Osoba kontaktowa :
Leszek Jaśkowiak tel. 601503963
3.
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
24.06.2023 r., strzelnica Bractwa Strzeleckiego w Szubinie ul Jana Pawła II 5

w godzinach

10 13 boczny i centralny zapłon

13 15 strzelba

Strzelnica mieści się przy Wesółka wejście od strony Wesółki link https://goo.gl/maps/TSenmixJagYXZKso9

4.
PROGRAM ZAWODÓW
Konkurencje skrócone:
pistolet centralny zapłon 9.mm 3 strzały próbne + 10 ocenianych, w pozycji stojącej odległość 25 m,
czas 5 Minut.
karabin boczny zapłon 0.22lr 3 strzały próbne + 10 strzałów ocenianych w pozycji stojącej, odległość 50 m,
czas 5 Minut.
pistolet dynamiczny 10 strzałów na czas (drzewko za nietrafiony cel doliczone 5 sek. kary )

Strzelba 5 strzałów do celów metalowych na czas
(za nietrafiony cel doliczone 3 sek. kary)
5.
UCZESTNICTWO
Grupa powszechna, zawodnicy posiadający licencje Pom.Z.S.S.
6.
KLASYFIKACJA
Indywidualna
7.
NAGRODY
Za miejsce I (karabin + pistolet + pistolet dynamiczny + strzelba (Nagrody rzeczowe i dyplomy)
Za miejsce IIII (karabin+ pistolet+ pistolet dynamiczny + strzelba
(medale i dyplomy)
8.
ZGŁOSZENIA
Termin zgłoszeń: osobiście na miejscu przed rozpoczęciem zawodów najpóźniej do godziny 11.30
9.
KOSZTY UCZESTNICTWA
Wpisowe

Wpisowe P.K. 60 zł od osoby startującej

pistolet dynamiczny 30

strzelba 20 zł od osoby startującej

10.
SPRAWY RÓŻNE
ocenianie wyników będzie zgodnie z przepisami PZSS,
organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu,

protesty można składać do 30 min po konkurencji po wpłaceniu 200 zł za protest.

przy strzelaniu z pistoletu dopuszcza się strzelanie z obu rąk,

Klub zapewnia broń i amunicję do strzelania z pistoletu, karabinu oraz strzelby

zawodnicy mogą strzelać z własnej lub użyczonej broni i amunicji,
karabiny muszą posiadać oryginalne przyrządy celownicze,

w przypadku niejasności odnośnie używanej broni, o jej dopuszczeniu do zawodów będzie decydował Przewodniczący Komisji RTS lub Kierownik zawodów.
Klub zabezpiecza ochronniki słuchu

Klub zapewnia ciepły posiłek kiełbaska z grila, kawa,herbata.

Dopuszcza się obserwację przestrzelin przez zawodnika przez lunetę
(niedopuszczalne jest korygowanie i obserwacja oraz podawanie wartości przestrzelin przez inne osoby niż
zawodnik w takim przypadku będzie dyskwalifikacja zawodnika)

ZAWODY SĄ WPISANE DO KALENDARZA Pom.Z.S.S.

HARMONOGRAM STRZELAŃ:

pistolet: centralny zapłon w godzinach 1013

karabin: boczny zapłon w godzinach 1013

pistolet dynamiczny w godzinach 1314

strzelba załadowana w godzinach 1415