Zapraszamy do udziału w IV Rajdzie Rowerowym z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Kolejną inicjatywą w ramach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej będzie IV Rajd rowerowy w dniu 7 września 2019 r. Organizatorem jest Koło Turystów Górskich im. K. Bachledy i Zakład Poprawczy w Kcyni. Trasa rajdu obejmuje: start przy ul. Pobożnego 1 budynek blok B Szkoły Podstawowej im. J. Czochralskiego (dawne liceum) w Kcyni – Grocholin – Dobieszewko – Chwaliszewo – Sierniki – Kcynia.
Zapisy do 5 września 2019 roku pod nr tel. 693 96 78 77.
Partnerzy: Gmina Kcynia, Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni, Szkoła Podstawowa im. J. Czochralskiego w Kcyni.

Urząd Gminy w Kcyni