Zapraszamy na Mikołajkowy Turniej Strzelecki

KSSK Gward zaprasza na Mikołajkowy Turniej Strzelecki, który odbędzie się 3 grudnia 2022 roku na strzelnicy w Godawach. Poniżej regulamin zawodów.
REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH KSSK GWARD

Turniej Strzelecki Karabin, Pistolet, Strzelba
MIKOŁAJKOWE Godawy 3 grudnia 2022r

1. CEL ZAWODÓW

integracja środowisk
popularyzacja strzelectwa sportowego,

wyłonienie najlepszych zawodników i zespołów

2.
ORGANIZATOR ZAWODÓW
Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo Kolekcjonerskie „GWARD”, oddział Szubin , Stowarzyszenie Godawianie
email: leszek.jas@wp.pl
Osoba kontaktowa : Leszek Jaśkowiak tel. 601503963

3.
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
03.12.2022 r., strzelnica sportowa w Godawach
w godzinach 1015
link do lokalizacji strzelnicy
https://goo.gl/maps/TeSK2FX837w
4.
PROGRAM ZAWODÓW

Konkurencje skrócone:
pistolet boczny zapłon 13 strzałów 10 ocenianych, w pozycji stojącej odległość 25 m, czas
konkurencji 5 min. tarcza 23p mini
pistolet centralny zapłon 13 strzałów 10 ocenianych, w pozycji stojącej odległość 25 m, czas
konkurencji 5 min. tarcza 23p mini
karabin centralnego zapłon

Karabin dowolny

Oryginalne, mechaniczne przyrządy celownicze
3 strzały próbne 10 ocenianych w pozycji lezącej odległość 100 m, czas konkurencji 5 min. tarcza 23p
Strzelba 5 strzałów do celów metalowych na czas

5.
UCZESTNICTWO

Grupa powszechna
posiadający licencję zawodniczą PZSS

kategoria open

6.
KLASYFIKACJA

karabin centralnego zapłonu Indywidualna
pistolet Indywidualna

trójbój P. P.K Indywidualna

Strzelba Indywidualna

7.
NAGRODY

Karabin
za miejsca I III indywidualnie Medal

za miejsca I III indywidualnie Dyplom

Pistolet 0.22lr

za miejsca I III indywidualnie Medal

za miejsca I III indywidualnie Dyplom

Pistolet 9mm

za miejsca I III indywidualnie Medal

za miejsca I III indywidualnie Dyplom

Strzelba

za miejsca I III indywidualnie Medal

za miejsca

I DVD PRZYGODY PSA CYWILA

Trójbój Pistolet, Pistolet i Karabin

za miejsca

I DVD CZTEREJ PANCERNI I PIES

II DVD STAWKA WIĘKSZA NIŻ ŻYCIE

III DVD KULTOWE SERIALE

za miejsca I III Dyplom

8. ZGŁOSZENIA
Termin zgłoszeń: osobiście na miejscu przed rozpoczęciem zawodów najpóźniej do godziny 11.30

9. KOSZTY UCZESTNICTWA

wpisowe 15 za konkurencje od osoby startującej
młodzież 16 18 lat za zgodą rodziców

10.
SPRAWY RÓŻNE

ocenianie wyników będzie zgodnie z przepisami PZSS,
organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu,

protesty można składać do 30 min po konkurencji po wpłaceniu 100 zł za protest.

Klub zapewnia broń i amunicję do strzelania z pistoletu bocznego i centralnego oraz karabinu centralnego zapłonu oraz strzelby

zawodnicy mogą strzelać z własnej lub użyczonej broni i amunicji,

KLUB ZABEZPIECZA OCHRANIACZE SŁUCHU ORAZ PRZYRZĄDY DO OBSERWACJI (LUNETY). NA 100m

Klub zapewnia ciepły posiłek

przy strzelaniu z pistoletu dopuszcza się strzelanie z obu rąk

przy strzelaniu w pozycji leżącej dopuszczalne jest używanie
jednej podpórki pod przednią część karabinu

każdy zawodnik powinien posiadać ochronniki słuchu i okulary strzeleckie chroniące przed rykoszetami

karabiny muszą posiadać oryginalne przyrządy celownicze

w przypadku niejasności odnośnie używanej broni, o jej dopuszczeniu do zawodów będzie decydował Przewodniczący Komisji RTS lub Kierownik Zawodów dopuszcza się obserwację przestrzelin przez zawodnika przez lunetę (niedopuszczalne jest korygowanie i obserwacja oraz podawanie wartości przestrzelin przez inne osoby niż zawodnik w takim przypadku będzie dyskwalifikacja zawodnika)
ZAWODY SĄ WPISANE DO KALENDARZA
Pomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego i liczą się do przedłużenia ważności Licencji Zawodniczej PZSS

HARMONOGRAM STRZELAŃ:

pistolet : bocznego zapłon w godzinach 1013

pistolet : centralnego zapłon w godzinach 1013

karabin : centralnego zapłon w godzinach 10-13, strzelba w godzinach 13-15

Leszek Jaśkowiak